top of page

CDEU som "Visionspraktiker"

CDEU bliver en visionspraktiker: En ressource som skaber værdi lokalt i Midtjylland gennem omsætning af europæiske og lokale visioner til praktisk virkelighed.


Steffen Husted Damsgaard, bestyrelsesformand for CDEUMidtjyllands EU-kontor, CDEU, har nu eksisteret i mere end 15 år og må siges at være blevet en væsentlig faktor for internationalisering i de midtjyske kommuner, i regionen, blandt uddannelses- og forskningsinstitutionerne samt i virksomhederne, ja snart sagt de fleste steder i Midtjylland, hvor der er en europæisk dimension på lokale udfordringer og muligheder.


CDEU’s udvikling og forankring blandt regionens aktører har været organisk i et samspil mellem at skabe synlighed om de europæiske muligheder, der eksisterer, imødekomme den efterspørgsel, det har skabt, og skalere og tilrette organisationen til at levere på efterspørgslen.Ved sin tiltrædelse i januar 2022 besluttede den nye bestyrelse for CDEU at sætte et komma og tage bestik af hvilken organisation, vi igennem de 15 år har fået skabt i Bruxelles, og sætte lidt mere overordnet fokus på, hvad CDEU’s rolle er, og hvilken ambition vi egentlig har med et midtjysk kontor i Bruxelles.


Bestyrelsen stillede disse spørgsmål i regi af en strategiproces, som dels har samlet op på, hvad vi har skabt, skærpet CDEU’s identitet og sat en tydelig retning for fremtiden. Strategiarbejdet og de bagvedlæggende analyser har vist, at vi har en meget kompetent, ambitiøs, professionel og attraktiv organisation i CDEU, som navigerer i grænsefladerne mellem det europæiske og det lokale med stærk fokus på værdiskabelse.


En grundig overvejelse internt i CDEU og i samspil med bestyrelsen har gjort det mulig med ét ord at præcisere, hvad CDEU’s rolle er og i endnu højere grad skal være fremover. Rollen er visionspraktiker, som måske ikke er et sædvanligt ord, men til gengæld et ord, som præcist beskriver, at CDEU arbejder i spændingsfeltet mellem vision og praktik. Eller sagt på en anden måde, at CDEU omsætter europæiske og lokale visioner til virkelig og værdifuld praktik – og samtidig gør praksis, virkelighed og hverdag visionær både lokalt og europæisk.


Ambitionen med CDEU i denne rolle er at skabe værdi. Naturligvis først og fremmest værdi i Midtjylland ud af europæiske visioner, relationer og muligheder. En værdi, der skal gavne region, kommuner, virksomheder, universiteterne, og i sidste ende gavne borgerne og udviklingen i Midtjylland. Men samtidig definerer vi også en rolle for CDEU i at skabe værdi i Europa ud af midtjyske kompetencer, viden, erfaringer og visioner. Vi skal ikke kun nyde godt af EU og europæisk samarbejde, vi skal også give vores bidrag til at skabe løsninger på de fælles europæiske udfordringer.


Jeg har glad for, at vi her et år inde i min formandsperiode for CDEU i foråret 2023 har kunnet vedtage en stærk strategi for CDEU. Strategien er ambitiøs, tager udgangspunkt, I det vi har skabt gennem årene, og viser en vej frem til endnu større værdiskabelse med en motiveret og kompetent organisation i Bruxelles. Samtidig har vi fået en robust strategi, som kan leve og løbende tilpasses i en verden, som er mere omskiftelig end nogensinde før.


Jeg håber, at I vil kaste et blik i strategien, som findes her, og samtidig vil jeg takke alle i ejerkredsen bag CDEU for den store opbakning og engagement i vores fælles projekt og slutteligt anerkende alle de mange virksomheder og institutioner i Midtjylland, som lykkes med at fremme deres visioner i en europæisk kontekst.Lemvig

april 2023


Comments


bottom of page