top of page

Highlights fra 2022

1. CDEU har i 2022 direkte sikret 78 mio. kr. fra EU til Midtjylland. De midtjyske kommuner, Region Midtjylland, AU og VIA er alle blevet tilgodeset med EU-midler.


2. CDEU’s aktiviteter omhandler i stigende grad konkrete projekter og aktiviteter og i mindre grad mere generel information – det vider om mere modenhed i Midtjylland på EU-dagsordenen i flere aktørgrupper.


3. Aarhus Universitetshospital er efter et langt forarbejde med CDEU blevet optaget i European University Hospital Alliance, som består af 10 af de bedste universitetshospitaler i Europa.


4. De midtjyske hospitalsklynger er aktive i europæiske samarbejder, bl.a. Randers Regionshospital i et EU-projekt med et budget på 105 mio. kr. om forebyggelse af tarmkræft.


5. CDEU har i de seneste år arbejder med power to x-projekter på tværs af regionen, og EU har foreløbigt investeret 80 mio. kr. fra EU til midtjyske P2X-virksomheder.


6. 104 forskellige midtjyske virksomheder har i 2022 modtaget afklaring af deres EU-finansieringsmuligheder fra CDEU, hvilket har givet i alt 68 mio. kr. til 8 virksomheder (inkl. 24 mio. kr. fra danske fonde).


7. CDEU og Danske Professionshøjskoler indledte i 2022 et strategisk samarbejde, og CDEU repræsenterer fra 2022 hele professionsuddannelsessektoren overfor EU.


8. VIA University College er af EU udpeget til at stå i spidsen for to store EU-samarbejder, som dels skal udvikle det 21. århundredes lærer, dels skal sikre bæredygtighed som en integreret del af uddannelser på tværs af sektorer. Samarbejderne er støttet af EU med 40 mio. kr.


9. Aarhus Universitet er kommet i top-10 på hjemtag af forskningsmidler fra EU’s Horizon Europe-program og er nr. 4 blandt alle Europas universiteter. Ikke kun AU's hjemtagstal glimrer, det gør AU's lederskab også på flere videnskabelige områder, herunder START hvor AU er en samlende kraft for de danske universiteter på fødevare- og landbrugsforskningen med stærke grænseflader til EU.


10. Aarhus Kommune er af EU udnævnt som en af Europas 100 klimaneutrale og smarte byer i 2030 og får dermed adgang til samarbejder og finansieringsmuligheder.


11. Region Midtjylland igangsætter det hidtil største europæiske projekt om cirkulær økonomi med deltagelse af 16 midtjyske kommuner og affaldsskaber støttet af EU med 75 mio. kr. Midtjylland er desuden anerkendt som cirkulær region ved optagelsen i Circular Cities and Regions-initiativet.


12. Kultur styrker den europæiske identitet og er opprioriteret – midtjyske kulturinstitutioner indgår i en række samarbejder og sektoren har modtaget 3 mio. kr. fra EU i 2022.


13. Erasmus+-akkrediteringer givere lettere adgang til udveksling og udenlandske besøg og samarbejder – 15 kulturforvaltninger, skoleforvaltninger og gymnasier i 14 forskellige kommuner er med hjælp fra CDEU blevet akkrediteret. Det giver et perspektiv for 35 mio. kr. i støtte til europæiske aktiviteter frem mod 2027.


14. Region Midtjylland har fokus på at gøre fremmedsprog mere relevant blandt eleverne i gymnasiet, og har modtaget 3 mio. kr. fra EU til aktiviteter på dette område.


15. CDEU har i 2022 modtaget en lang række delegationer og besøgende fra Midtjylland – over 800 personer, fordelt på 35 delegationer var i Bruxelles i løbet af året. Blandt de besøgende var CDEU’s bestyrelse, regionsrådsformand, borgmestre og kommunaldirektører fra hovedparten af de midtjyske kommuner samt AU’s rektorat.


16. CDEU varetog i 2022 formandsposten for samarbejdsplatformen mellem de danske regionale, lokale og forskningskontorer i Bruxelles, DACOB.Comments


bottom of page