top of page

15 års succesfuldt samarbejde med EU

Det, som vi gerne vil i Midtjylland, korresponderer stort set en til én med EU's prioriteter derfor er samarbejdet mellem Midtjylland, EU og andre europæiske partnere mere relevant end nogensinde før.


Lars Holte Nielsen, Direktør for CDEU


Kultur, erhvervsudvikling, uddannelse, sundhed, forskning, digitalisering og ikke mindst grøn omstilling er alle områder, der giver en sund appetit på europæiske aktiviteter i Midtjylland. Vi har på CDEU i 2022 set, hvordan aktører af alle slags i Midtjylland, både sammen og hver for sig, kigger i retning af europæiske samarbejdsprojekter.


Interessen er ikke nok, der skal også være et match mellem de europæiske visioner og de prioriteter, vi finder i Midtjylland. Heldigvis eksisterer dette match i høj grad, og jeg kan som eksempler nævne klimatilpasning, energi, sundhedsdataløsninger, kvalificeret arbejdskraft, kultur som samfundsformer, digitalisering, konkurrenceevne og sundhedsforebyggelse.


Vi har på CDEU i 2022 arbejdet med alle disse områder i en midtjysk-europæisk kontekst, og vi ser hvordan europæisk viden og europæiske instrumenter kan være en løftestang for midtjyske prioriteter, og samtidig hvordan der fra EU og europæiske partnere er interesse i at samarbejde med os og gøre brug af vores viden og kompetencer til at skabe fælles løsninger.


Tendensen i CDEU’s arbejde er, at vi går stadigt længere ind i konkrete projekter og aktiviteter og er i mange tilfælde samskabende med vores partnere i regionen. Det mener vi giver bedre og mere succesfulde projekter og mulighed for at engagere parter, som ellers ikke er tilbøjelige til at deltage i internationale aktiviteter.


En yderligere konsekvens af denne måde at arbejde på er, at midtjyske EU-aktiviteter bliver mere omfangsrige, mere strategiske og tit med deltagelse af et bredere lokalt og regionalt partnerskab. Vi tror, at et fokus på bredere og mere strategiske projekter er den rigtige vej at gå, fordi impact og værdiskabelse dermed bliver større, også selvom det i nogle situationer betyder en skarpere prioritering i vores opgaver. Vi ser, at vi i de kommende år vil bevæge os yderligere i denne retning og arbejder på at tilpasse og udvikle organisationen til at løse denne opgave.


Så vi ser tilbage på 2022 som endnu et godt år med talrige værdiskabende projekter og aktiviteter, men også et år, hvor vi har lagt et fundament for at positionere Midtjylland yderligere i europæiske samarbejde.
Bruxelles

April 2023コメント


bottom of page